Snabbt, enkelt och tillförlitligt Coronavirustest.

Testet är EU-godkänt för att användas främst av den professionella sjukvården, vilket beror på att blodprovstagningen är avgörande för provresultatets kvalité. Gör man bara rätt vid provtagningen (titta på instruktionsfilmen och följ instruktionerna noga i bipacksedeln) blir testet tillförlitligt, i enlighet med de kliniska studier som genomförts.

Hur tillförlitligt är testet och hur fungerar det?

Testet mäter antikropparna IgM och IgG, vilket gör att om Coronaviruset finns i kroppen, finns det efter tre dagar också antikroppar. Dag 1-3 efter att en person infekterats av viruset, finns inga antikroppar i kroppen. Dag 4 finns det tillräckligt mycket för att testet ska kunna upptäcka det med hög tillförlitlighet.

De flesta som smittas av Covid-19 börjar visa symptom dag 7-14 efter att ha blivit smittade. Det innebär att testet kan upptäcka om personen är smittad redan innan personen har några symtom. När symtomen börjar visa sig, finns det mycket antikroppar i hela kroppen, vilket gör testet väldigt tillförlitligt. Detta är påvisat i kliniska studier och säkerheten i testet ökar desto längre personen bär på viruset. Därför kan det vara bra att testa efter 5-10 dagar igen, om testet visat negativt vid första provtagningen, för att säkerställa att personen verkligen inte bär på Coronaviruset.

Då antikroppar finns kvar i kroppen efter att symtomen försvinner och personen tillfrisknat, kan man ändå påvisa antikroppar med dessa tester, så att man kan se om personen har haft Covid-19.

Köp våra EU-godkända Corona-test här.