Snabbt, enkelt och tillförlitligt Coronavirustest av antikroppar.

Testet är EU-godkänt för att användas främst av den professionella sjukvården, vilket beror på att blodprovstagningen är avgörande för provresultatets kvalité. Gör man bara rätt vid provtagningen (titta på instruktionsfilmen och följ instruktionerna noga i bipacksedeln) blir testet tillförlitligt, i enlighet med de kliniska studier som genomförts.

Testet mäter antikropparna IgM och IgG, vilket gör att om Coronaviruset finns i kroppen, finns det efter tre dagar också antikroppar. Dag 1-3 efter att en person infekterats av viruset, finns inga antikroppar i kroppen. Dag 4 finns det tillräckligt mycket för att testet ska kunna upptäcka det med hög tillförlitlighet.

De flesta som smittas av Covid-19 börjar visa symptom dag 7-14 efter att ha blivit smittade. Det innebär att testet kan upptäcka om personen är smittad redan innan personen har några symtom. När symtomen börjar visa sig, finns det mycket antikroppar i hela kroppen, vilket gör testet väldigt tillförlitligt. Detta är påvisat i kliniska studier och säkerheten i testet ökar desto längre personen bär på viruset. Därför kan det vara bra att testa efter 5-10 dagar igen, om testet visat negativt vid första provtagningen, för att säkerställa att personen verkligen inte bär på Coronaviruset.

Då antikroppar finns kvar i kroppen efter att symtomen försvinner och personen tillfrisknat, kan man ändå påvisa antikroppar med dessa tester, så att man kan se om personen har haft Covid-19.

Snabbt, enkelt och tillförlitligt Coronavirustest av antigener

Testet är EU-godkänt för att användas främst av den professionella sjukvården, vilket beror på att provtagningen i näsan är avgörande för provresultatets kvalité. Gör man bara rätt vid provtagningen (titta på instruktionsfilmen och följ instruktionerna noga i bipacksedeln) blir testet tillförlitligt, i enlighet med de kliniska studier som genomförts.

Testet mäter antigenerna som fäster på viruskroppen och är framtaget för in vitro kvalitativ detektering av SARS-CoV-2 neutrokapsid antigen i nasala (NS) svabbprover direkt från individer som misstänks vara smittade med COVID-19, inom de 5 första dagarna efter att symtom uppkommer.

Antigenet är i allmänhet detekterbart i prover tagna i de övre andningsvägarna under den akuta infektionsfasen. Ett positivt testresultat indikerar förekomsten av virala antigener, men den kliniska korrelationen med patientens sjukdomshistoria och annan diagnostisk information är nödvändig för att fastställa infektionsstatus.

Ett negativt resultat bör behandlas som presumtivt, vilket inte utesluter en SARS-CoV-2-infektion och bör inte användas som enda underlag för beslut om behandling eller patienthantering, inklusive beslut om infektionskontroll. Ett negativt resultat bör ses mot bakgrund av en patients senaste exponeringar, historia och förekomsten av kliniska tecken och symtom som överensstämmer med COVID-19, och vid behov bekräftas med en molekylär analys, för patienthantering.

Vad är skillnaden mellan Covid-19 RT-PCR test, Antigentest och Antikroppstest?

Det finns två typer av tester tillgängliga för COVID-19: viraltest och antikroppstest. RT-PCR-test och antigentest är båda viraltest som detekterar närvaron av SARS-CoV-2 från övre nasalprover. RT-PCR-testet riktar in sig på virusets genomiska information (RNA); emellertid upptäcker COVID-19-antigentestsatsen bitar av proteiner som utgör SARS-CoV-2-viruset. WHO rekommenderar både RT-PCR-test och antigentest för diagnos av aktiv koronavirusinfektion.

Köp våra EU-godkända Corona-test här.