Coronaviruset Covid-19 kom snabbt och sprider sig snabbt och mycket i hela världen. MedCam har pga. detta ändrat inriktning något för att kunna förse marknaden med relevanta produkter för att hjälpa till i krisen. Vi har bl.a. slutit avtal med tillverkare av Point-of-care tester för att se om man bär på Covid-19 viruset och desinfektionsmedel. Vi arbetar också med leverantörer av skyddsutrustning som skyddar mot smittspridningen av viruset.

Produkter som vi tagit in och tar in för dessa kristider, kommer att prissättas utan att vi försöker utnyttja människors pressade situation. Vi behöver ha vissa marginaler för att kunna driva vårt företag vidare, men kommer hålla samma eller lägre marginaler än i vanliga fall.

För er som undrar står beteckningen Covid-19 för Coronavirus disease-2019.

Köp våra EU-godkända Corona-test här.