Coronaviruset Covid-19 kom snabbt och spred sig över hela världen. Med hjälp av olika virusbekämande strategier och med vaccin har man kunnat minska smittspridningen, men sjukdomen finns fortfarande kvar.

Medcam har kvar tester och skyddsutrustning på lager för snabb leverans, om eller när behov uppstår.

För er som undrar står beteckningen Covid-19 för Coronavirus disease-2019.

Köp våra EU-godkända Corona-test här.