Medicintekniska produkter med hög kvalité!

MedCam AB marknadsför och säljer medicintekniska
produkter.

Våra leverantörer finns över hela världen, några exempel är
USA, Frankrike och Tyskland. Vi eftersträvar hela tiden att kunna tillgodose
våra kunders behov och söker kontinuerligt av marknaden för att kunna erbjuda våra kunder bra, unika och innovativa produkter.

Ny prislista för CardioChek fr.o.m. 1/1 2024. Kan laddas ner här: A1CNow-Prislista 240101

Handla NuLäs mer