Lumella preeklampsi snabbtest (20 st)

15795.00 kr  Exkl. moms

Art.nr: 2001 Kategori:

 GlyFN är världens första och enda snabbtest för snabb detektering av preeklampsi (havandeskapsförgiftning). 

 

 • Mäter Glykosylerat fibronektin (GlyFN)
 • Minimalt invasiv (kapillärt prov med 5 μL blod)
 • Lätt att använda
 • Snabbt resultat (10 min)
 • OBS! Används med Lumellamätaren (som ingår i 10-packet)

 

För professionellt bruk: 20 st/förp.

 

Lumella GlyFN snabbtest beräknar tillförlitligt risken hos kvinnor med misstänkt havandeskapsförgiftning

I en prospektiv observationsstudie (SUPERIOR-studie, 2016-2018), utförd i Indien i ett urval av 599 kvinnor misstänkta för havandeskapsförgiftning, visade GlyFN som en enda biokemisk markör den högsta risken för preeklampsi. Testet är framtaget som ett hjälpmedel vid diagnos av preeklampsi hos kvinnor med misstänkt preeklampsi.

 

Utförande

Testet utförs genom kapillärprovtagning, där blodet blandas med en buffertlösning, som sedan droppas direkt på testet, som man redan satt in in mätaren. När analysen är klar, visas GlyFN värdet på displayen.

 

Avläsning av resultatet

GlyFN nivåer

 • Normalvärde: 50 – 250 μg/mL. 99.4% NPV* för normal graviditet.
 • Förhöjt värde: 251-350 μg/mL. Mild preeklampsi eller under utveckling. Test bör upprepas efter 2 veckor.
 • Positivt värde: 351 – 600 μg/mL Ökad risk för preeklampsi.
 • Högt positivt värde: Högre än 600 μg/mL Ökad risk för svår preeklampsi.

 

Specifikationer

Gränsvärden: 50 – 800 μg/mL

Sensitivitet: 98,5%

Specificitet: 92,8%

 

Tidiga symtom på havandeskapsförgiftning är ofta för tvetydiga för korrekt klinisk diagnos

– Kliniska tecken är ofta osäkra indikationer på hypertoni och proteinuri (protein i urinen).

– Mindre än 40% av kvinnor uppvisar både högt blodtryck och proteinuri före utvecklingen av öppen preeklampsi.

– Preeklampsiprogression är oförutsägbar och kompliceras ofta av svårtolkade tecken.

– Nivåerna av glykosylerat fibronektin (GlyFN) är förhöjda vid havandeskapsförgiftning

 

Vad är havandeskapsförgiftning/preeklampsi?

En gravid kvinnas blodtryck mäts regelbundet under graviditeten. Om blodtrycket överstiger ett visst värde (övertryck över 140 mmHg eller undertryck över 90 mmHg) och det även visar sig att det finns protein i urinen så är det havandeskapsförgiftning. Man kan ha havandeskapsförgiftning även utan protein i urinen ifall det finns andra typiska symtom, så som påverkan på inre organ eller fostret. Däremot ger havandeskapsförgiftning alltid högt blodtryck.

Havandeskapsförgiftning är ett tillstånd i sig självt, men det kan även vara ett förstadium till andra, allvarligare sjukdomar. Havandeskapsförgiftning ger en liten ökad risk att också utveckla HELLP**-syndrom. Förutom symtom från magen i form av smärta, illamående och kräkningar innebär HELLP-syndrom att levern får försämrad funktion och blodet får svårare att levra sig. Ungefär en procent av de som drabbas av havandeskapsförgiftning får eklampsi. Eklampsi kan ge kramper, huvudvärk, synrubbningar, sömnighet och kan göra att man urinerar mindre.

 

Symptom och hur det kan kännas

Havandeskapsförgiftning kan ge en plötslig huvudvärk, illamående och ont i magen, framförallt under höger revben eller högt upp i magen. Man kan också känna sig sjuk, skakig och få synrubbningar. Det kan även ge snabbt påkommen svullnad i fötter, händer och ansikte, samt att man kan känna sig andfådd och få bröstsmärtor.

 

Riskfaktorer för preeklampsi

 • Historik av sjukdomen, personligen eller inom familjen.
 • Högre risk under första graviditeten
 • Ny föräldrakombination. Ny partner för olika graviditeter ökar risken än vid samma partner varje graviditet.
 • Ålder. Högre risk under 18 år och över 40 år.
 • Övervikt
 • Flerbarnsgraviditet
 • Graviditetsintervallet. Mindre än 1 år eller mer än 10 år mellan graviditeterna ökar risken.
 • Sjukdomshistorik av vissa sjukdomar. Risken ökar om man före graviditeten haft högt blodtryck, njursjukdom, tendens att utveckla blodproppar eller hudsjukdomen lupus.

 

För mer info, läs mer här (engelska): Lumella brochure

 

Här är en informationsvideo (på engelska) om testet:

 

*Negative Predictive Value

**Hemolysis Elevated Liver enzymes Low Platelets (Hemolysismängden av leverenzymer i blodet ökar och antalet blodplättar sjunker.)