Våra CBD-produkter från leafPharma GmbH klassificeras som medicinsk utrustning Klass I enligt EU-klassificering, inte som kosttillskott. Alla produkterna är CE-märkta under direktivet Medical Device Class I.

Syftet med våra medicinska produkter implementeras genom ett helt fysiskt förfarande.

Våra medicinska produkter tillverkas under GMP-förhållanden. Alla tillverknings- och testprocesser är reproducerbara och noggrant kontrollerade och dokumenterade, så att all tillverkning resulterar i en konstant hög kvalitet.

Köp våra CBD-produkter här.