MedCam AB marknadsför och säljer

produkter inom medicinteknik.

Våra främsta arbetsområden är diagnostik och vägning.

Våra leverantörer finns över hela världen, några exempel är
USA, Italien, Syd-Korea och England. Vi eftersträvar hela tiden att kunna tillgodose
våra kunders behov och söker kontinuerligt av marknaden för att kunna erbjuda våra kunder bättre produkter.

Handla NuLäs mer