CDB för djur

OBS! På grund av ändrat regelverk kan vi inte sälja några produkter som innehåller minsta halt av THC. Vi arbetar på att få in helt THC-fria oljor.


OBS! Inga av våra CBD-produkter är klassade som läkemedel. De CBD-kosttillskott & tillbehör vi säljer på medcam.se är ej till för att behandla eller förebygga sjukdomar.

Visar den enda produkten