Joysbio Saliv Covid-19 antigentest (20 st)

1600.00 kr  Exkl. moms

Art.nr: COV-AG-20-SALIV Kategorier: ,

Covid-19 Antigentest med saliv från Joysbio. 20 st per förpackning. Provet är för professionellt bruk.

I december 2020 släppte JOYSBIO Biotechnology ett nytt COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (kolloidalt guld) för salivprov. Detta testkit för coronavirus är ett lateralt flödesimmunanalystest för kvalitativ detektion av SARS-COV-2-antigen (nukleokapsidprotein) med salivprov som tas genom att spotta i en behållare, under den akuta infektionsfasen. Testet är ämnat för professionellt bruk.

 

Egenskaper

 • 15-minuters analys
 • Lättanvänt coronavirustest
 • Fungerar med saliv
 • CE-IVD certifierat

 

Klinisk prestanda

Joysbios testkit för Coronavirus Ag Saliv har utvärderats i  klinisk studie.

Prestandan för kitet har fastställts med 362 orala vätskeprover som har samlats in prospektivt och registrerats från enskilda patienter med symtom som misstänktes vara smittade med COVID-19. Som med alla antigentester kan prestandan sjunka ju fler dagar som gått sedan de första symtomen observerades.

Enligt den kliniska analysen av de 362 proverna i jämförelse med RT-PCR prover är resultaten för 1-5 dagar från symtomdebutering följande:

 • Sensitivitet 95,10%
 • Specificitet: 100%

 

Testet mäter antigenerna som fäster på viruskroppen och är framtaget för in vitro kvalitativ detektering av SARS-CoV-2 neutrokapsid antigen i orala vätskeproverr direkt från individer som misstänks vara smittade med COVID-19, inom de 5 första dagarna efter att symtom uppkommer.

Antigenet är i allmänhet detekterbart under den akuta infektionsfasen. Ett positivt testresultat indikerar förekomsten av virala antigener, men den kliniska korrelationen med patientens sjukdomshistoria och annan diagnostisk information är nödvändig för att fastställa infektionsstatus.

Ett negativt resultat bör behandlas som presumtivt, vilket inte utesluter en SARS-CoV-2-infektion och bör inte användas som enda underlag för beslut om behandling eller patienthantering, inklusive beslut om infektionskontroll. Ett negativt resultat bör ses mot bakgrund av en patients senaste exponeringar, historia och förekomsten av kliniska tecken och symtom som överensstämmer med COVID-19 och vid behov bekräftas med en molekylär analys, för patienthantering.

 

Att tänka på i samband med provtagning

 • Det orala vätskeprovet måste ha samlats in nyligen, ej transporterats i transportmedia.
 • Ta proverna direkt efter att symtomen har uppkommit.
 • Testa proverna omedelbart.
 • Provet samlas bäst in efter uppstigning tidigt på morgonen.
 • Undvik att äta eller dricka 1 timme före provtagning.

 

Så här utförs testet:

 1. Spotta i avsedd behållare.
 2. Töm hela buffertlösningen i provröret.
 3. Sug upp saliven från behållaren med pipetten och droppa 3 droppar i buffertlösningen i provröret.
 4. Sätt på locket på provröret och blanda noggrant salivprovet med buffertlösningen i provröret.
 5.  Ta ut testkasetten ur foliepåsen och droppa 3 droppar med saliv/buffertlösningen direkt på kassetten på avsedd plats.
 6. Läs av testet efter 15-20 minuter.
 1.         2.    3.         4.        5.       6. 

 

Vad är skillnaden mellan Covid-19 RT-PCR test, Antigentest och Antikroppstest?

Det finns två typer av tester tillgängliga för COVID-19: viraltest och antikroppstest. RT-PCR-test och antigentest är båda viraltest som detekterar närvaron av SARS-CoV-2 från vätskeprover i saliv, övre nasalprover eller halsprover. RT-PCR-testet riktar in sig på virusets genomiska information (RNA); emellertid upptäcker COVID-19-antigentestsatsen bitar av proteiner som utgör SARS-CoV-2-viruset. WHO rekommenderar både RT-PCR-test och antigentest för diagnos av aktiv koronavirusinfektion.

För mer information, läs den svenska bipacksedeln/bruksanvisningen. Laddas ner under Dokument.