Detta är information tagen från WHO:s webbplats under februari 2020.

Vad är ett Coronavirus?

Coronavirus är en stor familj av virus som kan orsaka sjukdom hos djur eller människor. I människor är

flera coronavirus kända för att orsaka luftvägsinfektioner som sträcker sig från förkylning till mer

allvarliga sjukdomar som Middle East Respiratory Syndrome (MERS) och Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Det senast upptäckta coronaviruset orsakar virussjukdomen COVID-19.

Vad är COVID-19?

COVID-19 är den infektionssjukdom som orsakas av det senast upptäckta coronaviruset. Detta nya virus och

sjukdomen var okända innan utbrottet började i Wuhan, Kina, i december 2019.

Vad betyder COVID-19?

Beteckningen står för: Corona virus disease–2019

Vad är symtomen för COVID-19?

De vanligaste symptomen på COVID-19 är feber, trötthet och torrhosta. Vissa patienter kan ha värk och smärta, nästäppa, rinnande näsa, halsont eller diarré. Dessa symtom är vanligtvis milda och börjar gradvis. Vissa människor smittas men utvecklar inga symtom och känner sig inte sjuka. De flesta människor (cirka 80%) återhämtar sig från sjukdomen utan att behöva särskild behandling. Cirka 1 av 6 personer som får COVID-19 blir allvarligt sjuka och utvecklar andningssvårigheter. Äldre människor och de med underliggande medicinska problem som högt blodtryck, hjärtproblem eller diabetes, är mer troligt att utveckla allvarlig sjukdom. Cirka 2% av personerna med sjukdomen har hittills avlidit. Personer med feber, hosta och andningssvårigheter bör söka läkare.

Vad kan jag göra för att skydda mig och förhindra smittspridning?

  • Rengör händerna regelbundet och noggrant med tvål eller handdesinfektion då det avlägsnar/dödar virus som finns på dina händer.
  • Håll minst 1 meters avstånd mellan dig själv och alla som hostar eller nyser då det förhindrar att du andas in vätskedropparna som cirkulerar i luften efter en hostning.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun eftersom viruset som kan finnas på dina händer kan leta sig in i kroppen.
  • Se till att du och människorna omkring dig täcker mun och näsa med böjd armbåge eller näsduk när man hostar eller nyser.
  • Stanna hemma om du känner symtom som värk och smärta, nästäppa, rinnande näsa, halsont eller diarré. Om du har feber, hosta och andningssvårigheter, kontakta läkare men ring i förväg så kan din vårdgivare snabbt rikta dig till rätt hälsovård. Detta kommer också att skydda dig och hjälpa till att förhindra spridning av virus och andra infektioner.
  • Håll dig informerad om den senaste utvecklingen om COVID-19 och följ anvisningarna från din nationella och lokala hälsomyndighet då de har den mest uppdaterade informationen om situationen i ditt område.

Köp våra EU-godkända Corona-test här.